Malay

Sila baca privasi notis ("Notis") ini dengan cermat untuk memahami polisi dan amalan kami mengenai Data Peribadi anda dan bagaimana Kami menggunakannya. Notis ini terpakai kepada individu-individu sebagai pengguna yang berinteraksi dengan Purina (“Anda”). Notis ini menerangkan bagaimana Data Peribadi anda diambil, digunakan dan didedahkan oleh Purina Petcare (Malaysia) Sdn. Bhd. dan mana-mana syarikat pegangan, subsidiari atau berkaitan seperti yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat 2016) (“Purina, “Kami”). Ia juga menerangkan bagaimana anda boleh mengakses dan mengemas kini Data Peribadi anda dan membuat pilihan yang tertentu tentang bagaimana Data Peribadi anda digunakan.


Data Peribadi merujuk kepada maklumat yang berkait secara langsung atau tidak langsung dengan anda, yang boleh digunakan untuk mengenal pasti diri anda secara sendiri atau melalui gabungan data yang Kami peroleh atau mempunyai akses terhadap data tersebut.


Notis ini merangkumi aktiviti-aktiviti pengumpulan data secara atas dan luar talian, termasuk Data Peribadi yang kami peroleh melalui pelbagai saluran seperti laman web, aplikasi, rangkaian sosial pihak ketiga, Perkhidmatan Perhubungan Pelanggan, tempat jualan langsung, kempen, peraduan dan acara-acara yang dianjurkan. Sila maklum bahawa Kami mungkin menggabungkan data peribadi daripada sumber-sumber yang berlainan (laman web, luar talian, kempen, acara atau peraduan). Kami juga menggabungkan Data Peribadi yang diperoleh daripada entiti-entiti lain Purina atau rakan kongsi Purina. Sila rujuk Seksyen 9 untuk maklumat lanjut bagaimana untuk membantah perkara ini.


Dengan menggunakan laman web, aplikasi atau dengan cara lain memberikan Data Peribadi Anda kepada Kami, anda bersetuju terhadap amalan-amalan yang dinyatakan dalam Notis ini. Sekiranya anda tidak bersetuju terhadap Notis ini, sila jangan gunakan laman web, aplikasi atau dengan cara lain memberikan Data Peribadi anda kepada Kami. Notis ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa (rujuk Seksyen 11). Notis ini mengandungi maklumat penting mengenai perkara-perkara berikut:

 1. SUMBER DATA PERIBADI
 2. DATA PERIBADI ANDA YANG KAMI PEROLEH DAN BAGAIMANA KAMI MENDAPATKANNYA
 3. DATA PERIBADI KANAK-KANAK
 4. COOKIES / TEKNOLOGI YANG SERUPA, FAIL LOG DAN WEB BEACONS
 5. PENGGUNAAN DATA PERIBADI ANDA
 6. PENDEDAHAN DATA PERIBADI ANDA
 7. PENYIMPANAN DATA PERIBADI ANDA
 8. PENDEDAHAN, PENYIMPANAN DAN/ATAU PEMINDAHAN DATA PERIBADI ANDA
 9. HAK ANDA
 10. PILIHAN ANDA TENTANG BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN DAN MENDEDAHKAN DATA PERIBADI ANDA
 11. PERUBAHAN PADA NOTIS KAMI
 12. PENGAWAL DATA DAN HUBUNGI KAMI

1. SUMBER DATA PERIBADI


Notis ini terpakai kepada Data Peribadi yang Kami kumpul daripada atau mengenai anda melalui cara-cara yang diterangkan di bawah (rujuk Seksyen 2), daripada sumber-sumber berikut:


Laman web Purina. Laman web pengguna yang dikendalikan oleh, atau untuk Purina, termasuk laman-laman web yang Kami kendalikan melalui domain/URL Kami sendiri dan laman web mini Kami yang dikendalikan melalui rangkaian sosial pihak ketiga seperti Facebook atau Instagram ("Laman Web").


Laman Mobil/aplikasi mudah alih Purina. Laman web/aplikasi mudah alih Purina untuk pengguna yang dikendalikan oleh atau untuk Purina seperti aplikasi telefon pintar.


E-mel, teks dan mesej-mesej elektronik yang lain. Interaksi melalui komunikasi elektronik antara anda dan Purina.


PPP Purina. Komunikasi dengan Pusat Perkhidmatan Pelanggan (“PPP”) Kami.


Borang pendaftaran luar talian.Pendaftaran melalui borang yang dicetak atau secara digital dan berkaitan yang Kami kumpul melalui surat menyurat, demonstrasi produk di kedai, pelbagai pertandingan, promosi dan acara-acara lain.


Interaksi Pengiklanan. Interaksi melalui iklan-iklan kami (cth., sekiranya anda berinteraksi dengan iklan kami pada laman web pihak ketiga, kami mungkin akan menerima maklumat mengenai interaksi tersebut).


Data yang Kami cipta. Dalam masa kami berinteraksi dengan anda, Kami mungkin akan mencipta Data Peribadi berkenaan anda (cth. Rekod pembelian-pembelian anda melalui Laman Web kami).


Data daripada sumber-sumber lain. Rangkaian sosial pihak ketiga (cth. seperti Facebook dan Google) atau penyelidikan pasaran (sekiranya maklumbalas tidak diberikan berdasarkan anonimiti), gabungan data pihak ketiga, rakan kongsi promosi, sumber awam dan data yang diterima apabila Kami mengambil alih syarikat-syarikat lain.


Acara-Acara Purina.Mana-mana acara, kempen atau promosi yang dikendalikan oleh Kami.


2. DATA PERIBADI ANDA YANG KAMI PEROLEH DAN BAGAIMANA KAMI MENDAPATKANNYA


Bergantung bagaimana anda berinteraksi dengan Purina (secara atas talian, luar talian, melalui telefon, dan lain-lain), Kami mengumpul pelbagai jenis maklumat daripada anda seperti yang dinyatakan di bawah:


Maklumat perhubungan peribadi.Ini termasuk sebarang maklumat yang anda berikan kepada Kami yang membolehkan kami untuk menghubungi anda, seperti nama, alamat pos, alamat e-mel, butiran rangkaian sosial atau nombor telefon.


Maklumat log masuk akaun. Sebarang maklumat yang diperlukan untuk memberi akses kepada anda untuk mengakses masuk akaun anda. Contohnya termasuk ID log masuk/alamat e-mel, nama skrin, kata laluan dalam bentuk tidak boleh dipulihkan dan/atau soalan dan jawapan keselamatan.


Maklumat demografi dan minat. Sebarang maklumat yang menerangkan ciri-ciri demografi atau tingkah laku anda. Contoh-contohnya termasuk tarikh lahir, umur atau lingkungan umur, jantina, lokasi geografi (cth: poskod), produk-produk kegemaran, hobi dan minat serta maklumat isi rumah atau gaya hidup.


Maklumat dari komputer/peranti mudah alih.Sebarang maklumat berkenaan sistem komputer atau peranti teknologi lain yang anda gunakan untuk mengakses salah satu daripada laman web atau aplikasi Kami, seperti Protokol Internet (IP) yang digunakan untuk menyambung komputer atau peranti anda dengan Internet, jenis sistem pengendalian dan jenis pelayar web dan versinya. Sekiranya anda mengakses laman web atau aplikasi Purina melalui peranti mudah alih seperti telefon pintar, maklumat yang dikumpul juga adalah termasuk, ID peranti unik telefon anda, ID pengiklanan, geo-lokasi, dan lain-lain data peranti mudah alih yang sama.


Laman web/maklumat penggunaan komunikasi. Semasa anda melayari dan berinteraksi dengan laman web kami atau surat berita, teknologi pengumpulan data automatik akan digunakan untuk mengumpul maklumat tertentu berkenaan tindakan anda. Ini termasuk maklumat seperti rangkaian manakah yang anda klik, laman atau kandungan manakah yang anda lihat dan untuk berapa lama, dan maklumat lain yang serupa dan statistik tentang interaksi anda seperti masa respon terhadap kandungan, kesilapan muat turun dan tempoh lawatan ke halaman tertentu. Maklumat ini diambil dengan menggunakan teknologi automatik seperti cookies dan web beacons, dan juga dikumpul melalui penggunaan perkhidmatan penjejakan pihak ketiga bagi tujuan analitik dan pemasaran. Anda mempunyai hak untuk membantah penggunaan teknologi tersebut, untuk maklumat lanjut sila rujuk Seksyen 4.


Penyelidikan Pasaran & maklum balas pengguna. Sebarang maklumat yang anda kongsikan secara sukarela dengan Kami mengenai pengalaman anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami.


Kandungan Janaan-Pengguna. Sebarang kandungan yang dibuat oleh anda dan kemudian dikongsi dengan Kami melalui rangkaian sosial pihak ketiga atau dimuat naik disalah satu laman web atau aplikasi kami termasuk rangkaian sosial seperti Facebook atau Instagram. Contohnya termasuk gambar, video, cerita peribadi atau media atau kandungan lain yang serupa. Sekiranya dibenarkan, Kami mengumpul dan menerbitkan kandungan pengguna yang dihasilkan berkaitan dengan pelbagai aktiviti termasuk pelbagai pertandingan dan promosi lain, ciri-ciri laman web komuniti, penglibatan pengguna, dan rangkaian sosial pihak ketiga.


Maklumat rangkaian sosial pihak ketiga. Sebarang maklumat yang dikongsikan secara terbuka oleh anda di rangkaian sosial pihak ketiga atau maklumat yang merupakan sebahagian daripada profil anda di rangkaian sosial pihak ketiga (seperti Facebook) dan di mana anda membenarkan rangkaian sosial pihak ketiga untuk berkongsi dengan Kami. Contohnya termasuk maklumat asas akaun anda (seperti nama, alamat e-mel, jantina, hari jadi, bandar semasa, gambar profil, ID pengguna, senarai rakan-rakan, dan lain-lain) dan apa-apa maklumat tambahan lain atau aktiviti di rangkaian sosial pihak ketiga yang dibenarkan untuk dikongsi. Kami menerima maklumat profil rangkaian sosial anda (atau sebahagian daripadanya) setiap kali anda memuat turun atau berinteraksi dengan aplikasi web Purina di rangkaian sosial seperti Facebook, setiap kali anda menggunakan ciri rangkaian sosial yang bersepadu dalam laman Purina (seperti Facebook Connect) atau setiap kali anda berinteraksi dengan Kami melalui rangkaian sosial pihak ketiga. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Purina memperoleh maklumat anda daripada rangkaian sosial pihak ketiga, atau untuk memilih keluar perkongsian maklumat rangkaian sosial tersebut, sila layari laman web rangkaian sosial yang berkaitan.


Maklumat Pembayaran dan Kewangan. Sebarang maklumat yang Kami perlukan untuk memenuhi pesanan anda atau yang anda gunakan untuk membuat pembelian seperti butiran kad debit atau kad kredit (nama pemegang kad, nombor kad, tarikh luput, dan lain-lain) atau lain-lain bentuk pembayaran (seperti yang disediakan). Dalam mana-mana kes, Kami atau pengendali proses pembayaran kami mengendalikan pembayaran dan maklumat kewangan dengan cara yang mematuhi undang-undang, peraturan-peraturan dan piawaian keselamatan yang terpakai.


Panggilan ke PPP. Komunikasi dengan PPP akan direkod atau didengar, mengikut undang-undang terpakai untuk keperluan operasi tempatan (contohnya untuk tujuan kualiti atau latihan). Butiran kad pembayaran tidak akan direkod. Seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang, anda akan dimaklumkan tentang rakaman tersebut pada awal panggilan.


Data Peribadi Sensitif. Ini termasuklah maklumat berkenaan keadaan kesihatan fizikal atau mental dan kepercayaan agama anda. Di mana terdapat keperluan untuk memproses data peribadi sensitif anda atas sebarang sebab, Kami bergantung kepada pernyataan persetujuan anda untuk sebarang pemprosesan secara sukarela (contohnya bagi tujuan pemasaran). Sekiranya Kami memproses data peribadi sensitif anda bagi tujuan-tujuan lain, kami akan bergantung pada asas perundangan: (i) pengesanan dan pencegahan jenayah (termasuklah pencegahan penipuan); dan (ii) kepatuhan terhadap undang-undang terpakai (contohnya untuk mematuhi laporan kepelbagaian kami).


Gambar atau Video. Ini termasuklah gambar-gambar atau video-video anda yang diambil atau direkod sewaktu acara-acara yang dianjurkan oleh Purina.


3. DATA PERIBADI KANAK-KANAK


Kami tidak dengan sengaja meminta atau mengumpul data peribadi kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Sekiranya kami mengetahui bahawa kami dengan secara tidak sengaja mengumpul data peribadi kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, Kami akan dengan segera memadam data peribadi kanak-kanak tersebut daripada rekod kami. Bagaimanapun, Purina mungkin mengumpul data peribadi mengenai kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dengan mendapatkan persetujuan nyata daripada keluarga atau penjaganya. Dalam situasi ini, anda mengesahkan bahawa anda telah dilantik untuk bertindak bagi pihak mereka untuk memproses data peribadi mereka menurut notis privasi ini.


4. COOKIES/TEKNOLOGI YANG SERUPA, FAIL LOG DAN WEB BEACONS


Apakah cookies?

Cookies adalah fail teks yang diletakkan pada komputer oleh laman web yang anda layari. Cookies akan kemudiannya dihantar balik ke laman web asal pada setiap kunjungan berikutnya, atau kepada laman web lain yang mengenali cookies tersebut. Ia digunakan untuk memastikan laman web berfungsi, berfungsi dengan cekap, dan juga untuk memberikan maklumat kepada pemilik laman web.


Kami menggunakan terma “cookies” pada notis ini untuk merujuk juga kepada semua teknologi-teknologi yang serupa, seperti web beacon SDK, fail log dan tag piksel.


Apakah jenis-jenis cookies yang digunakan pada Laman Web atau aplikasi Purina?

Anda boleh merujuk cookies yang digunakan pada laman web ini di sini


Kami menggunakan jenis-jenis cookies ini di Laman Web atau aplikasi Purina:

Kategori-Kategori Cookies Tempoh Masa
•Cookies fungsi laman Web
Cookies ini membenarkan anda untuk melayari laman web dan menggunakan ciri-ciri pada laman web seperti pendaftaran, log masuk dan menetapkan produk kegemaran. Sekiranya anda menutup cookies ini, sebahagian daripada fungsi laman web mungkin tidak akan berfungsi, sebagai contoh, menambah barangan ke dalam bakul dan meneruskan untuk pembayaran.
Selama mana diperlukan
•Cookies analitik laman web
Cookies ini membenarkan kami untuk mengukur dan menganalisis bagaimana anda menggunakan laman web, aplikasi dan kemudahan mudah alih, untuk meningkatkan prestasi fungsi dan pengalaman anda.
90 hari
• Cookies pilihan pelanggan
Apabila anda melayari laman web kami, cookies ini akan mengingat pilihan anda (seperti bahasa atau lokasi anda), dan maklumat lain yang anda pilih untuk berikan kepada kami, supaya kami boleh membantu menyesuaikan pengalaman anda dan membuatkan ia lebih relevan dan mengikut peribadi anda.
90 hari
•Cookies pemasaran atau sasaran
Cookies ini digunakan untuk menghantar iklan-iklan yang relevan kepada anda. Ianya juga menghadkan masa anda melihat iklan dan membantu kami mengukur keberkesanan kempen pemasaran kami. Kami juga menggunakan maklumat yang diperoleh daripada cookies ini untuk menghantar iklan yang mungkin menarik minat anda berdasarkan kelakuan atas talian anda yang lepas. Kami mungkin berkongsi maklumat ini dengan pihak-pihak lain, termasuklah rakan niaga kami.
90 hari
• Cookies media sosial
Cookies ini digunakan apabila anda berkongsi sebarang maklumat menggunakan butang perkongsian sosial media pada laman web Purina. Rangkaian sosial akan merekod tindakan ini. Maklumat ini akan dihubungkan dengan aktiviti-aktiviti penyasaran/pemasaran.
90 hari

Urus Cookies pilihan anda


Anda boleh mengakses dan menukar cookies pilihan anda pada bila-bila masa di sini

Anda juga boleh memilih untuk keluar daripada cookies melalui laman web berikut: http://www.aboutads.info/choices/#completed atau http://www.youronlinechoices.eu/


5. PENGGUNAAN DATA PERIBADI ANDA


Perenggan-perenggan berikut menerangkan tujuan-tujuan Kami mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda dan jenis-jenis Data Peribadi yang dikumpul bagi tujuan-tujuan tertentu. Sila ambil perhatian bahawa tidak semua kegunaan di bawah adalah relevan kepada setiap individu.


Penggunaan Data Peribadi anda Sebab Kepentingan
Khidmat Pelanggan. Kami menggunakan Data Peribadi anda bagi tujuan perkhidmatan pelanggan, termasuk untuk menjawab pertanyaan anda. Ini kebiasaannya memerlukan penggunaan maklumat peribadi tertentu dan maklumat berkenaan pertanyaan anda (cth., status pesanan, isu teknikal, soalan/aduan produk, soalan umum, dan lain-lain). •Memenuhi kewajipan kontrak.
•Kewajipan perundangan
•Kepentingan sah kami
• Memperbaiki dan membangunkan produk dan servis baru
•Menjadi lebih cekap
Peraduan, pemasaran dan promosi-promosi lain. Dengan kebenaran anda (sekiranya diperlukan), Kami menggunakan Data Peribadi anda untuk menyediakan maklumat mengenai barang-barang atau perkhidmatan (cth. komunikasi pemasaran, kempen atau promosi). Ini boleh dilakukan melalui e-mel, iklan, SMS, panggilan telefon dan surat menyurat setakat yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai. Kami juga mungkin mendedahkan nama, gambar atau video anda kepada umum apabila anda mengambil bahagian dalam kempen, acara, atau peraduan Kami. Sesetengah kempen dan promosi Kami dijalankan pada laman web dan/atau rangkaian sosial pihak ketiga. Penggunaan Data Peribadi anda ini adalah secara sukarela, di mana anda boleh membatalkan (atau menarik kembali kebenaran di sesetengah negara) pemprosesan Data Peribadi anda bagi tujuan ini. Untuk maklumat terperinci tentang bagaimana untuk mengubahsuai pilihan anda berkenaan komunikasi pemasaran, sila rujuk Seksyen 9 dan 10 di bawah. Untuk maklumat berkenaan peraduan dan promosi lain, sila rujuk peraturan rasmi atau maklumat yang disertakan bersama setiap peraduan/promosi. •Dengan izin anda (bila perlu)
•Memenuhi kewajipan kontrak.
•Kepentingan sah kami
• Mengenal pasti produk dan servis yang mungkin menarik minat anda.
• Menakrifkan jenis pelanggan untuk produk dan servis baru.
Rangkaian sosial pihak ketiga. Kami menggunakan Data Peribadi anda apabila anda berinteraksi menggunakan rangkaian sosial pihak ketiga, seperti fungsi "Like" untuk menyediakan iklan-iklan dan berhubung dengan anda di rangkaian sosial. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana ciri-ciri ini berfungsi, data profil anda yang Kami perolehi, dan mengetahui bagaimana untuk menarik diri dengan merujuk kepada notis privasi rangkaian sosial pihak ketiga yang berkaitan. •Dengan izin anda (bila perlu)
•Kepentingan sah kami
•Mengenal pasti produk dan servis yang mungkin menarik minat anda.
•Menakrifkan jenis pelanggan untuk produk dan servis baru.
Personalisasi (di luar dan atas talian). Dengan kebenaran anda (sekiranya diperlukan), Kami menggunakan Data Peribadi anda (i) untuk menganalisis keutamaan dan tabiat anda, (ii) untuk menjangka keperluan anda berdasarkan analisis profil anda, (iii) untuk meningkatkan dan mempersonalisasikan pengalaman anda di laman web dan aplikasi kami, (iv) untuk memastikan bahawa kandungan laman web/aplikasi kami dioptimumkan untuk anda dan komputer atau peranti anda; (v) untuk memberikan iklan yang disasarkan dan (vi) untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri-ciri interaktif, apabila anda memilih untuk berbuat demikian. Sebagai contoh, Kami ingat alamat ID log masuk/e-mel atau nama skrin supaya anda boleh log masuk dengan segera apabila melawat laman web kami atau dengan mudah boleh mendapatkan barangan yang anda letakkan di dalam bakul beli-belah anda sebelum ini. Berdasarkan maklumat seperti ini, dan dengan kebenaran anda (sekiranya diperlukan), Kami juga menunjukkan kandungan atau promosi Purina yang tertentu yang bersesuaian dengan minat anda. Penggunaan Data Peribadi anda ini adalah secara sukarela, di mana anda boleh membatalkan pemprosesan Data Peribadi anda untuk tujuan ini. Untuk maklumat terperinci mengenai bagaimana untuk memilih keluar sila rujuk Seksyen 10 di bawah.
Memenuhi pesanan. Kami menggunakan Data Peribadi anda untuk memproses dan menghantar pesanan-pesanan, memaklumkan status pesanan anda, mendapatkan alamat yang betul dan melakukan aktiviti-aktiviti pengesahan identiti dan pengesanan penipuan yang lain. Ini melibatkan penggunaan Data Peribadi tertentu dan maklumat pembayaran. •Memenuhi kewajipan kontrak
•Dengan izin anda (bila perlu)
•Kewajipan perundangan
•Kepentingan sah kami
• Memperbaiki dan membangunkan produk dan servis baru.
•Menjadi lebih cekap
•Melindungi aset dan pekerja Kami
Tujuan umum lain (cth., penyelidikan dalaman, analisis, keselamatan). Seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang terpakai, Kami menggunakan Data Peribadi anda untuk pelbagai tujuan perniagaan am lain seperti kajian pemasaran dalaman dan demografi dan untuk mengkaji keberkesanan kempen pengiklanan. Sekiranya anda mempunyai akaun Purina, Kami mempunyai hak untuk menyelaraskan akaun tersebut ke dalam satu akaun tunggal. Kami juga akan menggunakan Data Peribadi anda untuk pengurusan dan operasi komunikasi, IT dan sistem keselamatan Kami.
Sebab-sebab undang-undang atau penggabungan/pengambilalihan. Sekiranya Purina atau asetnya diperoleh oleh, atau bergabung dengan syarikat lain termasuk melalui kebankrapan, Kami akan berkongsi Data Peribadi anda dengan mana-mana pengganti Kami. Kami juga mungkin mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga (i) apabila dikehendaki oleh undang-undang terpakai; (ii) sebagai respon kepada tindakan undang-undang; (iii) sebagai tindak balas kepada permintaan daripada agensi penguatkuasaan undang-undang yang berwibawa; (iv) untuk melindungi hak-hak, privasi, keselamatan atau harta kami, atau orang awam; atau (v) untuk menguatkuasakan terma mana-mana perjanjian atau syarat-syarat laman web kami. •Kewajipan perundangan
•Kepentingan sah kami
• Pematuhan terhadap kewajipan undang-undang
•Melindungi aset dan pekerja Kami

6. PENDEDAHAN DATA PERIBADI ANDA


Selain daripada entiti-entiti Purina yang dinyatakan di seksyen pengawal data & hubungi kami (rujuk Seksyen 12), Kami berkongsi Data Peribadi anda dengan organisasi-organisasi pihak ketiga berikut:


Pembekal perkhidmatan. Ini adalah syarikat-syarikat luar yang Kami gunakan untuk membantu menjalankan perniagaan kami (cth. memenuhi pesanan, memproses pembayaran, mengesan penipuan dan pengesahan identiti, operasi laman web, syarikat penyelidikan pasaran, perkhidmatan sokongan, promosi, pembangunan laman web, analisis data, PPP, dan lain-lain). Pembekal perkhidmatan dan kakitangan yang terpilih hanya dibenarkan untuk mengakses dan menggunakan Data Peribadi anda bagi pihak Kami untuk tugas-tugas tertentu yang diminta untuk dijalankan berdasarkan arahan Kami dan dikehendaki menyimpan Data Peribadi anda secara sulit dan selamat.


Agensi laporan kredit / pemungut hutang. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, agensi laporan kredit dan pemungut hutang adalah syarikat-syarikat luar yang Kami gunakan untuk membantu Kami mengesahkan kelayakan kredit anda (khususnya untuk pesanan dengan invois) atau untuk mengumpul invois tertunggak.


Syarikat-syarikat pihak ketiga yang menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan pemasaran mereka sendiri. Kecuali dalam situasi di mana anda telah memberi kebenaran, Kami tidak melesenkan atau menjual Data Peribadi anda kepada syarikat-syarikat pihak ketiga untuk tujuan pemasaran mereka sendiri. Identiti mereka akan didedahkan semasa mendapatkan kebenaran anda.


Penerima-penerima pihak ketiga menggunakan Data Peribadi atas sebab-sebab undang-undang atau disebabkan oleh penggabungan/pengambilalihan. Kami akan mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga atas sebab-sebab undang-undang atau dalam konteks suatu pemerolehan atau penggabungan (rujuk seksyen 5 untuk maklumat lanjut).


7. PENYIMPANAN DATA PERIBADI ANDA


Seperti yang diperuntukkan undang-undang terpakai, Kami akan menggunakan Data Peribadi anda untuk tempoh selama yang diperlukan bagi memenuhi tujuan di mana Data Peribadi anda dikumpulkan (seperti yang dinyatakan di Seksyen 5 di atas) atau untuk mematuhi keperluan undang-undang yang berkenaan. Data peribadi yang digunakan untuk menyediakan anda dengan pengalaman peribadi (rujuk Seksyen 5 di atas untuk maklumat lanjut) akan disimpan untuk tempoh selama yang dibenarkan oleh undang-undang.


8. PENDEDAHAN, PENYIMPANAN DAN/ATAU PEMINDAHAN DATA PERIBADI ANDA


Kami menggunakan langkah-langkah yang munasabah (seperti yang diterangkan di bawah) untuk menyimpan Data Peribadi anda secara rahsia dan selamat. Sila maklum, bagaimanapun, perlindungan ini tidak terpakai kepada maklumat yang anda kongsi di tempat awam seperti di rangkaian sosial pihak ketiga.


Individu yang boleh mengakses Data Peribadi anda. Data peribadi anda akan diproses oleh kakitangan atau ejen-ejen yang diberi kuasa oleh Kami, hanya setakat yang perlu dan perkara asas sahaja, bergantung kepada tujuan tertentu Data Peribadi anda dikumpulkan


Langkah-langkah yang diambil dalam persekitaran operasi. Kami menyimpan Data Peribadi anda dalam persekitaran operasi yang menggunakan langkah-langkah keselamatan yang munasabah untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan. Kami mengikuti piawaian yang munasabah untuk melindungi Data Peribadi. Penghantaran maklumat melalui Internet, malangnya, adalah tidak sepenuhnya selamat dan walaupun Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak akan dapat menjamin keselamatan data tersebut semasa penghantaran melalui laman web/aplikasi Kami.


Langkah-langkah yang perlu anda ambil. Adalah amat penting untuk anda juga memainkan peranan dalam memastikan Data Peribadi anda selamat dan terjamin. Apabila mendaftar untuk akaun atas talian, sila pastikan anda memilih kata laluan akaun yang sukar bagi orang lain untuk meneka dan jangan sesekali mendedahkan kata laluan anda kepada orang lain. Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan kata laluan ini dan untuk penggunaan akaun anda. Jika anda menggunakan komputer awam atau berkongsi, jangan sesekali memilih untuk mengigat alamat ID log masuk/e-mel atau kata laluan dan sila pastikan anda log keluar daripada akaun anda setiap kali anda meninggalkan komputer. Anda juga perlu mengguna pakai apa-apa tetapan atau kawalan privasi yang kami sediakan dalam Laman Web/aplikasi Kami.


Pemindahan Data Peribadi anda. Oleh kerana kami adalah perniagaan antarabangsa, Kami mungkin akan memindahkan data peribadi anda di dalam kumpulan Purina, dan kepada pihak-pihak ketiga seperti yang dinyatakan di Seksyen 6 di atas, tertakluk kepada tujuan yang dinyatakan di Notis Privasi ini. Atas sebab ini, kami mungkin memindahkan data peribadi anda ke negara-negara lain yang mungkin mempunyai undang-undang perlindungan dan kepatuhan data peribadi yang berlainan daripada yang terpakai di Malaysia.


9. HAK ANDA


Akses kepada Data Peribadi. Anda mempunyai hak untuk mengakses, dan meminta maklumat salinan fizikal atau elektronik tentang anda. Anda juga mempunyai hak untuk meminta maklumat mengenai sumber Data Peribadi anda.


Hak-hak ini boleh dilaksanakan dengan menghubungi kami di:


Hubungi : Pegawai Perlindungan Data Peribadi

Alamat :

Purina Petcare (Malaysia) Sdn Bhd
22-1, 22nd Floor, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3
Mutiara Damansara 47810
Petaling Jaya
Selangor
Malaysia

Atau

Borang web: https://www.purina.com.my/footer-link/contact-us

Atau

Hubungi kami : 1-800-88-7462


Sekiranya permohonan untuk mengakses data peribadi dilakukan oleh orang lain bagi pihak anda, permohonan tersebut akan ditolak sekiranya tiada bukti yang menyatakan ianya dibuat bagi pihak anda. Sila maklum, sebarang identifikasi yang diberikan kepada Kami hanya akan diproses mengikut dan setakat mana yang dibenarkan undang-undang terpakai.

Hak-hak lain (cth. pengubahsuaian, pemadaman Data Peribadi). Seperti mana yang diperuntukkan undang-undang, anda boleh (i) memohon untuk memadam, membetulkan atau menyemak Data Peribadi anda; (ii) menghadkan penggunaan dan pendedahan Data Peribadi anda; dan (iii) membatalkan kebenaran untuk mana-mana aktiviti pemprosesan data Kami.

Sila maklum, dalam keadaan tertentu, Kami mungkin tidak dapat memadam Data Peribadi anda tanpa memadam akaun pengguna anda. Kami juga mungkin perlu mengekalkan sebahagian daripada Data Peribadi yang anda pohon untuk dipadamkan bagi memenuhi tanggungjawab undang-undang atau kontraktual Kami. Kami juga mungkin setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, mengekalkan sebahagian daripada Data Peribadi anda untuk memenuhi keperluan perniagaan Kami.

Laman web kami mempunyai ciri-ciri khusus di mana anda boleh menyemak dan mengubah Data Peribadi yang anda berikan. Sila maklum bahawa Kami memerlukan pengguna berdaftar untuk mengesahkan identiti mereka (cth., log masuk ID/alamat e-mel, kata laluan) sebelum boleh mengakses atau membuat perubahan kepada maklumat akaun mereka. Ini membantu menghalang capaian yang tidak dibenarkan ke akaun anda.

Kami berharap bahawa Kami dapat memenuhi pertanyaan anda berkenaan cara kami memproses Data Peribadi anda. Bagaimanapun, sekiranya anda mempunyai masalah yang tidak dapat diselesaikan berkenaan pemprosesan Data Peribadi anda, anda juga mempunyai hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa perlindungan data.


10. PILIHAN ANDA TENTANG BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN DAN MENDEDAHKAN DATA PERIBADI ANDA


Kami sentiasa berusaha untuk menyediakan pilihan-pilihan berkenaan Data Peribadi yang anda berikan kepada Kami. Mekanisme-mekanisme berikut memberikan anda kawalan ke atas Data Peribadi anda:


Cookies/Teknologi yang sedemikian. Anda mengurus kebenaran anda melalui (i) solusi pengurusan kebenaran Kami atau (ii) anda boleh menetapkan pelayar anda untuk tidak menerima semua atau sebahagian cookies pelayar atau memberi amaran kepada anda apabila cookies sedang digunakan. Sila lihat Seksyen 4 di atas.

Pengiklanan, pemasaran dan promosi. Anda boleh membenarkan Data Peribadi digunakan oleh Purina untuk mempromosikan produk-produk atau servis-servisnya dengan menandakan kotak tanda pada borang pendaftaran atau dengan menjawab soalan-soalan melalui wakil PPP kami. Jika anda memutuskan bahawa anda tidak lagi mahu menerima komunikasi tersebut, anda boleh berhenti melanggan daripada menerima komunikasi yang berkaitan pemasaran pada bila-bila masa dengan mengikuti arahan yang diberikan dalam setiap komunikasi tersebut. Untuk menghentikan komunikasi berkenaan pemasaran yang dihantar oleh mana-mana medium termasuk rangkaian sosial pihak ketiga, anda boleh memilih untuk keluar pada bila-bila masa dengan melayari ke dalam laman web/aplikasi dan menghentikan langganan melalui pautan yang tersedia pada komunikasi-komunikasi kami, log masuk ke dalam Laman Web/aplikasi atau rangkaian sosial pihak ketiga dan menyesuaikan profil akaun anda dengan memadam tanda kotak berkenaan atau dengan menghubungi PPP kami. Sila maklum bahawa walaupun anda memilih keluar daripada menerima komunikasi pemasaran, anda masih boleh menerima komunikasi pentadbiran dari Kami seperti langganan atau pengesahan transaksi lain, notifikasi mengenai aktiviti-aktivti akaun anda (cth. pengesahan akaun, perubahan kata laluan, dan lain-lain), dan pengumuman-pengumuman penting lain yang tidak berkaitan dengan pemasaran.

Personalisasi (di luar dan atas talian): Seperti yang diperuntukkan undang-undang, sekiranya anda ingin Data Peribadi anda yang diberikan digunakan oleh Purina untuk menyediakan anda dengan pengalaman peribadi/sasaran pengiklanan & kandungan, anda boleh tandakan kotak berkaitan yang terletak pada borang pendaftaran atau dengan menjawab soalan disampaikan oleh wakil PPP. Jika anda memutuskan bahawa anda tidak lagi ingin mendapatkan manfaat daripada ini, anda boleh memilih untuk keluar pada bila-bila masa dengan melayari ke dalam laman web/aplikasi dan menyesuaikan laman keutamaan dalam profil akaun anda dengan memadam tanda pada kotak berkenaan atau dengan menghubungi PPP kami.

Sasaran Pengiklanan. Kami bekerjasama dengan rangkaian pengiklanan dan lain-lain penyedia iklan (“Penyedia Iklan”) yang menyediakan iklan bagi pihak Kami dan lain-lain syarikat yang tidak berkaitan di Internet. Sesetengah daripada iklan-iklan tersebut disediakan mengikut minat anda berdasarkan maklumat yang dikumpulkan di laman Purina atau laman web yang tidak berkaitan dari semasa ke semasa. Anda boleh melawat www.aboutads.info/choices untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jenis iklan ini, dan juga mengenai bagaimana untuk memilih keluar daripada amalan iklan berdasarkan minat daripada syarikat-syarikat yang mengambil bahagian dalam program pengawalseliaan diri Pakatan Iklan Digital (“PID”). Anda juga boleh memilih keluar daripada jenis-jenis pengiklanan ini melalui aplikasi mobil daripada syarikat-syarikat yang mengambil bahagian dalam aplikasi PID AppChoices dengan memuat turun aplikasi ini daripada iOS atau Android app store. Anda juga boleh menghentikan pengumpulan data lokasi anda daripada peranti mudah alih dengan mengakses tetapan lokasi pada peranti anda.


11. PERUBAHAN PADA NOTIS INI


Sekiranya Kami mengubah cara Kami mengendalikan Data Peribadi anda, Kami akan mengemas kini Notis ini. Kami mempunyai hak untuk membuat perubahan kepada amalan kami dan Notis ini pada bila-bila masa, sila semak dengan kerap untuk melihat kemas kini Notis Kami.


12. PENGAWAL DATA & HUBUNGI KAMI


Untuk bertanya soalan atau memberi komen mengenai Notis ini dan amalan-amalan privasi kami atau untuk membuat aduan mengenai pematuhan terhadap undang-undang privasi, sila hubungi kami di:

Hubungi : Pegawai Perlindungan Data Peribadi

Alamat :

Purina Petcare (Malaysia) Sdn Bhd
22-1, 22nd Floor, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3
Mutiara Damansara 47810
Petaling Jaya
Selangor
Malaysia

Atau

Borang Web : https://www.purina.com.my/footer-link/contact-us

Atau

Hubungi Kami : 1-800-88-7462

Kami akan menerima dan menyiasat sebarang aduan tentang cara Kami menguruskan Data Peribadi (termasuk aduan terhadap kesalahan Kami terhadap hak-hak anda di bawah undang-undang privasi terpakai).
English

Please read this privacy notice (“Notice”) carefully to understand our policies and practices regarding your Personal Data and how We will treat it. This Notice applies to individuals who interact with Purina as consumers (“you”). This Notice explains how your Personal Data are collected, used and disclosed by Purina (Purina Petcare (Malaysia) Sdn. Bhd. and any of our holding, subsidiary or related companies as defined in the Companies Act 2016) (“Purina”, “We”, Us”). It also tells you how you can access and update your Personal Data and make certain choices about how your Personal Data are used.


Personal Data refers to information that relates directly or indirectly to you, which can be used to identify you on its own or in combination with other data that We collect or have access to.


This Notice covers both our online and offline data collection activities, including Personal Data that We collect through our various channels such as websites, apps, third party social networks, Consumer Engagement Service, points of sale, campaigns, contests and events. Please note that We might aggregate Personal Data from different sources (website, offline campaign, event or contest). As part of this, We combine Personal Data that were originally collected by different Purina entities or partners. Please see Section 9 for further information on how to object to this.


By using our websites, applications or by otherwise giving Us your Personal Data, you are accepting the practices described in this Notice. If you do not agree to this Notice, please do not use our websites, applications or otherwise give Us any of your Personal Data. This Notice may be updated from time to time (see Section 11). This Notice provides important information in the following areas:

 1. SOURCES OF PERSONAL DATA
 2. PERSONAL DATA THAT WE COLLECT ABOUT YOU AND HOW WE COLLECT IT
 3. PERSONAL DATA OF CHILDREN
 4. COOKIES/SIMILAR TECHNOLOGIES, LOG FILES AND WEB BEACONS
 5. USES MADE OF YOUR PERSONAL DATA
 6. DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA
 7. RETENTION OF YOUR PERSONAL DATA
 8. DISCLOSURE, STORAGE AND/OR TRANSFER OF YOUR PERSONAL DATA
 9. YOUR RIGHTS
 10. YOUR CHOICES ABOUT HOW WE USE AND DISCLOSE YOUR PERSONAL DATA
 11. CHANGES TO OUR NOTICE
 12. DATA CONTROLLERS & CONTACT

1. SOURCES OF PERSONAL DATA


This Notice applies to Personal Data that We collect from or about you, through the methods described below (see Section 2), from the following sources:


Purina websites. Consumer-directed websites operated by or for Purina, including sites that We operate under our own domains/URLs and mini-sites that We run on third party social networks such as Facebook or Instagram (“Websites”).


Purina mobile sites/apps. Consumer-directed mobile sites or applications operated by or for Purina, such as smartphone apps.


E-mail, text and other electronic messages. Interactions with electronic communications between you and Purina.


Purina CES. Communications with our Consumer Engagement Centre (“CES”).


Offline registration forms. Printed or digital registration and similar forms that We collect via, for example, postal mail, in-store demos, points of sale, campaigns, contests and events.


Advertising interactions. Interactions with our advertisements (e.g., if you interact with on one of our ads on a third party website, We may receive information about that interaction).


Data yang Kami cipta.Dalam masa kami berinteraksi dengan anda, Kami mungkin akan mencipta Data Peribadi berkenaan anda (cth. Rekod pembelian-pembelian anda melalui Laman Web kami).


Data daripada sumber-sumber lain. TRangkaian sosial pihak ketiga (cth. seperti Facebook dan Google) atau penyelidikan pasaran (sekiranya maklumbalas tidak diberikan berdasarkan anonimiti), gabungan data pihak ketiga, rakan kongsi promosi, sumber awam dan data yang diterima apabila Kami mengambil alih syarikat-syarikat lain.


Acara-Acara Purina. Mana-mana acara, kempen atau promosi yang dikendalikan oleh Kami.


2.DATA PERIBADI ANDA YANG KAMI PEROLEH DAN BAGAIMANA KAMI MENDAPATKANNYA


Bergantung bagaimana anda berinteraksi dengan Purina (secara atas talian, luar talian, melalui telefon, dan lain-lain), Kami mengumpul pelbagai jenis maklumat daripada anda seperti yang dinyatakan di bawah:


Maklumat perhubungan peribadi. Ini termasuk sebarang maklumat yang anda berikan kepada Kami yang membolehkan kami untuk menghubungi anda, seperti nama, alamat pos, alamat e-mel, butiran rangkaian sosial atau nombor telefon.


Maklumat log masuk akaun. Sebarang maklumat yang diperlukan untuk memberi akses kepada anda untuk mengakses masuk akaun anda. Contohnya termasuk ID log masuk/alamat e-mel, nama skrin, kata laluan dalam bentuk tidak boleh dipulihkan dan/atau soalan dan jawapan keselamatan.


Maklumat demografi dan minat. Sebarang maklumat yang menerangkan ciri-ciri demografi atau tingkah laku anda. Contoh-contohnya termasuk tarikh lahir, umur atau lingkungan umur, jantina, lokasi geografi (cth: poskod), produk-produk kegemaran, hobi dan minat serta maklumat isi rumah atau gaya hidup.


Maklumat dari komputer/peranti mudah alih. Any information about the computer system or other technological device that you use to access one of our Websites or apps, such as the Internet protocol (IP) address used to connect your computer or device to the Internet, operating system type, and web browser type and version. If you access a Purina website or app via a mobile device such as a smartphone, the collected information will also include, where permitted, your phone’s unique device ID, advertising ID, geo-location, and other similar mobile device data.


Websites/communication usage information As you navigate through and interact with our Websites or newsletters, We use automatic data collection technologies to collect certain information about your actions. This includes information such as which links you click on, which pages or content you view and for how long, and other similar information and statistics about your interactions, such as content response times, download errors and length of visits to certain pages. This information is captured using automated technologies such as cookies and web beacons, and is also collected through the use of third party tracking for analytics and advertising purposes. You have the right to object to the use of such technologies, for further details please see Section 4.


Market research & consumer feedback. Any information that you voluntarily share with Us about your experience of using our products and services.


Consumer-generated content. Any content that you create and then share with Us on third party social networks or by uploading it to one of our Websites or apps, including the use of third party social network apps such as Facebook or Instagram. Examples include photos, videos, personal stories, or other similar media or content. Where permitted, We collect and publish consumer-generated content in connection with a variety of activities, including contests and other promotions, website community features, consumer engagement, and third party social networking.


Third party social network information. Any information that you share publicly on a third party social network or information that is part of your profile on a third party social network (such as Facebook) and that you allow the third party social network to share with Us. Examples include your basic account information (e.g. name, email address, gender, birthday, current city, profile picture, user ID, list of friends, etc.) and any other additional information or activities that you permit the third party social network to share. We receive your third party social network profile information (or parts of it) every time you download or interact with a Purina web application on a third party social network such as Facebook, every time you use a social networking feature that is integrated within a Purina site (such as Facebook Connect) or every time you interact with Us through a third party social network. To learn more about how your information from a third party social network is obtained by Purina, or to opt-out of sharing such social network information, please visit the website of the relevant third party social network.


Payment and Financial information. Any information that We need in order to fulfil an order, or that you use to make a purchase, such as your debit or credit card details (cardholder name, card number, expiration date, etc.) or other forms of payment (if such are made available). In any case, We or our payment processing provider(s) handle payment and financial information in a manner compliant with applicable laws, regulations and security standards.


Calls to Consumer Engagement Services. Communications with a CES can be recorded or listened into, in accordance with applicable laws, for local operational needs (e.g. for quality or training purposes). Payment card details are not recorded. Where required by law, you will be informed about such recording at the beginning of your call.


Sensitive Personal Data. This includes information about your physical or mental health or condition and your religious beliefs. Where it becomes necessary to process your sensitive personal data for any reason, We rely on your prior express consent for any processing which is voluntary (e.g. for marketing purposes). If We process your sensitive personal data for other purposes, we rely on the following legal bases: (i) detection and prevention of crime (including the prevention of fraud); and (ii) compliance with applicable law (e.g. to comply with our diversity reporting).


Photographs or Videos. This includes photographs or videos of you taken or recorded during Purina On Ground Events.


3. PERSONAL DATA OF CHILDREN


We do not knowingly solicit or collect personal data from children below the age of 18. If We discover that we have unintentionally collected personal data from a child below 18, We will remove that child’s personal data from our records promptly. However, Purina may collect personal data about children below the age of 18 years of age from the parent or guardian directly, and with that person’s explicit consent. In these situations, you confirm that they have appointed you to act for them and to consent on their behalf to processing their personal data in accordance with this privacy notice.


4. COOKIES/SIMILAR TECHNOLOGIES, LOG FILES AND WEB BEACONS


What are cookies?

Cookies are text files that are placed on your computer by websites that you visit. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognises that cookie. They are used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the website.


We use the term "cookies" throughout this notice to also cover all similar technologies, such as web beacons SDK, log files and pixel tags.


What types of cookies are used on Purina Websites or apps?

You may see what cookies are used on this website by clicking here


We use the following types of cookies on Purina Websites or apps:

Cookie categories Lifespan
• Site functionality cookies
These cookies allow us to measure and analyse how you use our websites, apps and mobile platforms, to improve both its functionality and your experience.
As long as necessary
• Site analytics cookies
These cookies allow us to measure and analyse how you use our websites, apps and mobile platforms, to improve both its functionality and your experience.
90 days
• Customer preference cookies
When you are browsing on our sites, these cookies will remember your preferences (like your language or location), and other information you choose to provide to us, so We can help tailor your experience and make it more relevant and personal to you.
90 days
• Advertising or targeting cookies
These cookies are used to deliver ads relevant to you. They also limit the number of times that you see an ad and help us measure the effectiveness of our marketing campaigns. We may also use the information obtained via these cookies to serve you with advertising that may be of interest to you based on your past online behaviour. We may share this information with other parties, including our partners.
90 days
• Social media cookies
These cookies are used when you share information using a social media sharing button on a Purina Site. The social network will record that you have done this. This information may be linked to targeting/advertising activities.
90 days

Manage your cookie preferences


You may access and change your cookie preferences at any time by clicking here

Additionally, where available, you can opt-out of cookies by visiting the following sites: http://www.aboutads.info/choices/#completed or http://www.youronlinechoices.eu/


5. USES MADE OF YOUR PERSONAL DATA


The following paragraphs describe the various purposes for which We collect and use your Personal Data, and the different types of Personal Data that are collected for each purpose. Please note that not all of the uses below will be relevant to every individual.


What We use your Personal Data for Our reasons Our legitimate interests
Consumer service.We use your Personal Data for consumer service purposes, including responding to your enquiries. This typically requires the use of certain personal contact information and information regarding the reason for your inquiry (e.g. order status, technical issue, product question/complaint, general question, etc.). •Fulfilling contractual obligations
•Legal obligations
•Our legitimate interests
•Improving and developing new products and services
•Being more efficient
Contests, marketing and other promotions.Contests, marketing and other promotions. With your consent (where required), We use your Personal Data to provide you with information about goods or services (e.g. marketing communications, campaigns or promotions). This can be done via means such as email, ads, SMS, phone calls and postal mailings to the extent permitted by applicable laws. We may also disclose your name, Photographs or Videos in public when you participate in a campaign, event or contest in On Ground Events. Some of our campaigns and promotions are run on third party websites and/or social networks. Use of your Personal Data is voluntary, which means that you can oppose (or withdraw your consent) to the processing of your Personal Data for this purposes. For detailed information on how to modify your preferences about marketing communication, please see Sections 9 and 10 below. For more information about our contests and other promotions, please see the official rules or details posted with each contest/promotion. •With your consent (where required)
•Fulfilling contractual obligations
•Our legitimate interests
•Working out which of our products and services may interest you and telling you about them
•Defining types of consumers for new products or services
Third party social networks: We use your Personal Data when you interact with third party social networking features, such as “Like” functions, to serve you with advertisements and engage with you on third party social networks. You can learn more about how these features work, the profile data that We obtain about you, and find out how to opt out by reviewing the privacy notices of the relevant third party social networks. •With your consent (where required)
•Our legitimate interests
•Working out which of our products and services may interest you and telling you about them
•Defining types of consumers for new products or services
Personalisation (offline and online). With your consent (where required), We use your Personal Data (i) to analyse your preferences and habits, (ii) to anticipate your needs based on our analysis of your profile, (iii) to improve and personalise your experience on our Websites and apps; (iv) to ensure that content from our Websites/apps is optimised for you and for your computer or device; (v) to provide you with targeted advertising and content, and (vi) to allow you to participate in interactive features, when you choose to do so. For example, We remember your login ID/email address or screen name so that you can quickly login the next time you visit our site or so that you can easily retrieve the items you previously placed in your shopping cart. Based on this type of information, and with your consent (where required), We also show you specific Purina content or promotions that are tailored to your interests. The use of your Personal Data is voluntary, which means that you can oppose the processing of your Personal Data for this purpose. For detailed information on how to opt-out please refer to Section 10 below.
Order fulfilment. We use your Personal Data to process and ship your orders, inform you about the status of your orders, correct addresses and conduct identity verification and other fraud detection activities. This involves the use of certain Personal Data and payment information. •Fulfilling contractual obligations
•With your consent (where required)
•Legal obligations
•Our legitimate interests
•Improving and developing new products and services
•Being more efficient
•Protect our systems, networks and staff
•Compliance with legal obligations
Other general purposes (e.g. internal or market research, analytic, security). In accordance with applicable laws, We use your Personal Data for other general business purposes, such as maintaining your account, conducting internal or market research and measuring the effectiveness of advertising campaigns. We reserve the right, if you have Purina accounts, to reconcile those accounts into one single account. We also use your Personal Data for management and operation of our communications, IT and security systems.
Legal reasons or merger/acquisition. In the event that Purina or its assets are acquired by, or merged with, another company including through bankruptcy, We will share your Personal Data with any of our legal successors. We will also disclose your Personal Data to third parties (i) when required by applicable law; (ii) in response to legal proceedings; (iii) in response to a request from a competent law enforcement agency; (iv) to protect our rights, privacy, safety or property, or the public; or (v) to enforce the terms of any agreement or the terms of our Website. •Legal obligations
•Our legitimate interests
•Compliance with legal obligations
•Protect our assets and staff

6. DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA


In addition to the Purina entities mentioned in the data controllers & contact section (see Section 12), We share your Personal Data with the following types of third party organisations:


Service providers. These are external companies that We use to help Us run our business (e.g. order fulfilment, payment processing, fraud detection and identity verification, website operation, market research companies, support services, promotions, website development, data analysis, CRC, etc.). Service providers, and their selected staff, are only allowed to access and use your Personal Data on Our behalf for the specific tasks that they have been requested to carry out, based on our instructions, and are required to keep your Personal Data confidential and secure.


Credit reporting agencies/debt collectorsTo the extent permitted by applicable law, credit reporting agencies and debt collectors are external companies that We use to help Us to verify your creditworthiness (in particular for orders with invoice) or to collect outstanding invoices.


Third party companies using Personal Data for their own marketing purposes. Except in situations where you have given your consent, We do not license or sell your Personal Data to third party companies for their own marketing purposes. Their identity will be disclosed at the time your consent is sought.


Third party recipients using Personal Data for legal reasons or due to merger/acquisitionThird party recipients using Personal Data for legal reasons or due to merger/acquisition


7. RETENTION OF YOUR PERSONAL DATA


In accordance with applicable laws, We will use your Personal Data for as long as necessary to satisfy the purposes for which your Personal Data was collected (as described in Section 5 above) or to comply with applicable legal requirements. Personal data used to provide you with a personalized experience (see Section 5 above for details) will be kept for a duration permitted by applicable laws.


8. DISCLOSURE, STORAGE AND/OR TRANSFER OF YOUR PERSONAL DATA


We use appropriate measures (described below) to keep your Personal Data confidential and secure. Please note, however, that these protections do not apply to information you choose to share in public areas such as third party social networks.


People who can access your Personal Data. Your Personal Data will be processed by our authorised staff or agents, on a need to know basis, depending on the specific purposes for which your Personal Data have been collected


Measures taken in operating environments. We store your Personal Data in operating environments that use reasonable security measures to prevent unauthorised access. We follow reasonable standards to protect Personal Data. The transmission of information via the Internet is, unfortunately, not completely secure and although We will do our best to protect your Personal Data, We cannot guarantee the security of the data during transmission through our Websites/apps.


Measures We expect you to take. It is important that you also play a role in keeping your Personal Data safe and secure. When signing up for an online account, please be sure to choose an account password that would be difficult for others to guess and never reveal your password to anyone else. You are responsible for keeping this password confidential and for any use of your account. If you use a shared or public computer, never choose to have your login ID/email address or password remembered and make sure to log out of your account every time you leave the computer. You should also make use of any privacy settings or controls We provide you in our Website/app.


Transfer of your Personal Data. Because of the international nature of our business, We may need to transfer your personal data within the Purina group, and to third parties as noted in Section 6 above, in connection with the purposes set out in this Privacy Notice. For this reason, We may transfer your personal data to other countries that may have different laws and data protection compliance requirements to those that apply in Malaysia.


9. YOUR RIGHTS


Access to Personal Data. You have the right to access, review and request a physical or electronic copy of information held about you. You also have the right to request information on the source of your Personal Data.


These rights can be exercised by way of contacting us at:


Contact : Personal Data Protection Officer

Address :

Purina Petcare (Malaysia) Sdn Bhd
22-1, 22nd Floor, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3
Mutiara Damansara 47810
Petaling Jaya
Selangor
Malaysia

Or

Web Form : https://www.purina.com.my/footer-link/contact-us

Or

Call us : 1-800-88-7462


If the request is submitted by a person other than you, without providing evidence that the request is legitimately made on your behalf, the request will be rejected. Please note that any identification information provided to Us will only be processed in accordance with, and to the extent permitted by applicable laws.

Additional rights (e.g. modification, deletion of Personal Data). Where provided by law, you can (i) request deletion, the portability, correction or revision of your Personal Data; (ii) limit the use and disclosure of your Personal Data; and (iii) revoke consent to any of our data processing activities.

Please note that, in certain circumstances, We will not be able to delete your Personal Data without also deleting your user account. We may be required to retain some of your Personal Data after you have requested deletion, to satisfy our legal or contractual obligations. We may also be permitted by applicable laws to retain some of your Personal Data to satisfy our business needs.

Where available, our Websites have a dedicated feature through which you can review and edit the Personal Data that you have provided. Please note that We require our registered consumers to verify their identity (e.g. login ID/email address, password) before they can access or make changes to their account information. This helps prevent unauthorised access to your account.

We hope that We can satisfy queries you may have about the way We process your Personal Data. However, if you have unresolved concerns you also have the right to complain to competent data protection authorities.


10. YOUR CHOICES ABOUT HOW WE USE AND DISCLOSE YOUR PERSONAL DATA


We strive to provide you with choices regarding the Personal Data that you provide to Us. The following mechanisms give you the following control over your Personal Data:


Cookies/Similar Technologies. You manage your consent via (i) our consent management solution or (ii) your browser so as to refuse all or some cookies/similar technologies, or to alert you when they are being used. Please see Section 4 above.

Advertising, marketing and promotions. You can consent for your Personal Data to be used by Purina to promote its products or services through tick-box(es) located on the registration forms or by answering the question(s) presented by our CES representatives. If you decide that you no longer wish to receive such communications, you can subsequently unsubscribe from receiving marketing-related communications at any time, by following the instructions provided in each such communication. To unsubscribe from marketing communications sent by any medium, including third party social networks, you can opt-out at any time by unsubscribing through links available in our communications, logging into the Websites/apps or third party social networks and adjusting your user preferences in your account profile by unchecking the relevant boxes or by calling our CES. Please note that, even if you opt-out from receiving marketing communications, you will still receive administrative communications from Us, such as order or other transaction confirmations, notifications about your account activities (e.g. account confirmations, password changes, etc.), and other important non marketing related announcements.

Personalization (offline and online):Where required by law, if you wish to have your Personal Data used by Purina to provide you with a personalized experience/targeted advertising & content, you can indicate so through the relevant tick-box(es) located on the registration form or by answering the question(s) presented by our CES representatives. If you decide that you no longer wish to benefit from this personalization, you can opt-out at any time by logging into the Websites/apps and adjusting your user preferences in your account profile by unchecking the relevant boxes or by calling our CES.

Targeted AdvertisingWe partner with ad networks and other ad serving providers (“Advertising Providers”) that serve advertising on behalf of Us and other non-affiliated companies on the Internet. Some of those advertisements are tailored to your interests based on information collected on Purina sites or on non-affiliated websites over time. You can visit www.aboutads.info/choices to learn more about this type of advertising, as well as about how to opt-out of interest-based advertising practices from companies that participate in the Digital Advertising Alliance’s (“DAA”) self-regulatory program. Additionally, you can opt-out of this type of advertising in mobile applications from companies that participate in the DAA’s AppChoices app by downloading the app from the iOS or Android app store. You can also stop the collection of precise location data from a mobile device by accessing your device location service settings.


11. CHANGES TO THIS NOTICE


If We change the way We handle your Personal Data, We will update this Notice. We reserve the right to make changes to our practices and this Notice at any time, please check back frequently to see any updates or changes to our Notice.
12. DATA CONTROLLERS & CONTACT


To ask questions or make comments on this Notice and our privacy practices or to make a complaint about our compliance with applicable privacy laws, please contact Us at: Contact : Personal Data Protection Officer

Address :

Purina Petcare (Malaysia) Sdn Bhd
22-1, 22nd Floor, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3
Mutiara Damansara 47810
Petaling Jaya
Selangor
Malaysia

Or

Web Form : https://www.purina.com.my/footer-link/contact-us

Or

Call us : 1-800-88-7462

We will acknowledge and investigate any complaint about the way We manage Personal Data (including a complaint that We have breached your rights under applicable privacy laws).