PERADUAN FRISKIES

FRISKIES SENANG JER MEOW-NANG

FRISKIES SENANG JER MEOW-NANG

CARA PENYERTAAN

Langkah 1: Beli produk FRISKIES® yang turut serta bernilai minima RM10 dalam 1 (satu) resit. Setiap RM10 layak untuk 1 peryertaan.
Langkah 2 : Tuliskan Nama Penuh, Number Mykad di atas resit bercetak asal anda.
Langkah 3: Ambil 1 gambar yang lengkap dan jelas dan Whatsapp ke +6014-6308 361

JADUAL BAGI SYARAT PERYERTAAN

Tempoh Promosi: Bermula jam 00:00:00 pada 15/08/2020 dan ditutup jam 23:59:59 pada 31/10/2020.

Kelayakan: Promosi ini dibuka kepada semua penduduk Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas pada permulaan Tempoh Promosi.

Bukti Pembelian: Beli minima RM10 mana-mana produk makanan kucing FRISKIES yang turut serta dalam satu resit ASAL dari mana-mana kedai sepanjang Tempoh Promosi. Setiap Resit hanya layak untuk [1] penyertaan WhatsApp SAHAJA

Senarai Produk: i. FRISKIES Kitten Discoveries (400g/1.1kg)
ii. FRISKIES Adult Indoor Delights (1.1kg/2.8kg)
iii. FRISKIES Adult Meaty Grill(450g/1.2kg/3kg)
iv. FRISKIES Adult Seafood Sensations (450g/1.2kg/3kg/7kg)
v. FRISKIES Surfin’ Turfin’ Favourites (450g/1.2kg/3kg/7kg)
vi. FRISKIES Party Mix Original Crunch (60g)
vii. FRISKIES Party Mix Mixed Grill Crunch (60g)
viii. FRISKIES Party Mix Beachside Crunch (60g)

Jadual bagi Syarat Penyertaan ini mesti dibaca bersama dengan Syarat Penyertaan dan Notis Privasi yang boleh didapati di [https://www.facebook.com/PetsDistrictMY/], secara kolektif dinamakan “Terma dan Syarat”, yang akan mengikat semua peserta yang menyertai Promosi ini.
Dengan menyertai Promosi, anda telah membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat dan pemprosesan maklumat peribadi anda dalam Notis Privasi yang dertakan pada Terma dan Syarat.
Talian Percuma Khidmat Pengguna: 1800 88 7462.